Pokyny pre stravníkov na školský rok 2022/2023

Materská škola

Základná škola

Študenti gymnázia

Študenti SOŠ technická

Učitelia

Dospelí stravníci