Denné menu:

výber z troch jedál a viac v cene 3.90 €
vopred objednané menu zákazníckou kartou – 3.77 €
polovičná dávka – 3.10 € platba v hotovosti
bez polievky – 3.60 €
Donáška v rámci mesta kompletné denné menu s polievkou – 4.70 € (je potrebné nahlásiť 0911 639 790 do 10:00)
výdaj od 11:00 do 14:30.

Možnosť stravovania aj stravnými lístkami.

Zákaznícka stravovacia karta:

Stravovacia karta O zákaznícku kartu môžete požiadať v jedálni.
Objednajte si obed na termináli, alebo cez internet a obsluhe namiesto objednávky predložte túto kartu, prinesie Vám objednaný obed. Ak nemáte objednaný obed, spolu s objednávkou predložte zákaznícku kartu.
Ušetríte čas sebe aj pokladníčke.

Kredit na zákazníckej karte je možné nabiť:
- v hotovosti alebo stravnými lístkami, minimálnym vkladom 10 obedov
- prevodom na účet v ľubovoľnej výške
Pri platbe na účet vždy uvádzajte Váš variabilný symbol - číslo zákazníka uvedené na karte, platba bude zaevidovaná do 2 pracovných dní.
Kredit má neobmedzenú platnosť, nikdy Vám neprepadne.

Jedáleň „Ako doma“ ďalej ponúka na objednávku:

Tešíme sa na Vás.