Študenti gymnázia a SOŠ technickej


Prihlásenie sa na stravovanie
Prihlášku na stravovanie si vyzdvihnite u vedúcej jedálne. Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výbere obeda. Nový stravník si môže priniesť vlastnú čipovú kartu ISIC, Eurobus alebo dochádzkový čip. Prípadne si zakúpi nový čip za 2€ a pridelíme mu variabilný symbol pre platby.

Poplatok za objednaný obed je 1.60€, neobjednaný obed 1.70€
Platba za stravu sa platí mesačne vopred, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku, alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom: UPOZORNENIE OD 1.9.2019 JE ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU!
na bankový účet FIO banka číslo SK44 8330 0000 0000 1111 9090, mesačne vopred, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol, platba tak bude zapísaná automaticky. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba bude zaevidovaná automaticky po prijatí na účet, zvyčajne nasledujúci pracovný deň po zaplatení v čase 11:00-13:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok), pri platbe z FIO banky je zaevidovaná okamžite do niekoľkých minút každý deň aj cez víkend.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 513/3.

Objednávanie
Stravník si objedná obed deň vopred do 16:00 po prihlásení sa do svojho stravného účtu cez web stránku, alebo na objednávacom termináli. Je možnosť si objednať obedy aj na celý týždeň, podľa zverejneného jedálneho lístka.
Pokiaľ vopred viete, že sa niektoré dni nebudete stravovať odhláste sa. Bude tak správne vypočítaná zálohová platba stravného na celý mesiac a vieme, že nemáme s vami počítať s obedom na daný deň.

Študenti pri objednávaní musia dodržať vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre zariadenia školského stravovania a v jednom týždni si môžu objednať:
2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom (🐷 bravčové, 🐔 hydina, 🐟 rybacie, 🐄 hovädzie)
1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom - so zníženou dávkou mäsa (🍝 mleté mäso/polomäsité)
2 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom) (🥞 múčne, 🍕 bezmäsité, 🥦 zeleninové).

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si študent priloží čip k čítačke a pokiaľ má objednaný obed, ten mu bude vydaný. Obedy sa na dlh nevydávajú.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné najneskôr ráno do 8:00 hod cez web stránku alebo cez SMS na číslo 0903 531 727. V prvý deň choroby študenta je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné študenta odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet/mobil
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na prihláške vyplňte e-mail a telefón, alebo e-mail a 6 číselný PIN.
Následne na email sú odoslané pokyny pre prístup do stravného účtu cez web.

Strata čipu
Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0903 531 727 a doniesť, alebo zakúpiť si nový čip.