Študenti gymnázia, Akademika Hronca 98/1


Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta a 1.B (len žiaci, ktorí prichádzajú z ôsmeho ročníka)Prihlásenie sa na stravovanie - noví stravníci
Vyplňte predregistráciu nového stravníka. Vyzdvihnite si u vedúcej jedálne prihlášku na stravovanie s prideleným variabilným symbolom a môžete si objednať obed.
Môžete si priniesť vlastnú čipovú kartu ISIC, Eurobus, NFC občiansky preukaz, dochádzkový čip alebo si zakúpite nový čip za 2€.

Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výdaji obeda.
Prineste si vyplnenú žiadosť o poskytnutie dotácie, návratka PDF, návratka ODT je potrebné odovzdať do 5.9.2023

Ak ste v minulosti chodili na obedy a nemôžete sa prihlásiť do svojho stravného účtu napíšte nám email.

Poplatok za objednaný dotovaný obed je 0.00 €, neobjednaný obed 1.60 €, ak si študent nevyzdvihne a neodhlási objednaný obed 2.10 €

Poplatky za režijné náklady
Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vypočítaný podľa počtu dní školského vyučovania 0.40 € za každý deň vyučovania.

Platba za stravu sa platí mesačne vopred, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom:
na bankový účet FIO banka číslo SK44 8330 0000 0000 1111 9090, mesačne vopred, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol pridelený na prihláške, platba tak bude zapísaná automaticky. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo. Pri platbe z Revolut uviesť variabilný symbol do okna Referencia.

Platba bude zaevidovaná automaticky. Okamžitá SEPA platba je pripísaná do niekoľkých minút po prijatí na účet, obyčajná platba nasledujúci pracovný deň po zaplatení zvyčajne v čase 10:00-12:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok).

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 513/3.

Objednávanie
Stravník si objedná obed deň vopred do 16:00 po prihlásení sa do svojho stravného účtu cez web stránku, alebo na objednávacom termináli. Je možnosť si objednať obedy aj na celý týždeň, podľa zverejneného jedálneho lístka.
Pokiaľ vopred viete, že sa niektoré dni nebudete stravovať odhláste sa. Bude tak správne vypočítaná zálohová platba stravného na celý mesiac a vieme, že nemáme s vami počítať s obedom na daný deň.

Študenti pri objednávaní musia dodržať vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre zariadenia školského stravovania a v jednom týždni si môžu objednať:
3 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom (🐷 bravčové, 🐔 hydina, 🐟 rybacie, 🐄 hovädzie)
1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa (🍝 mleté mäso/polomäsité)
1 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom) (🥞 múčne, 🍕 bezmäsité, 🥦 zeleninové).

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si študent priloží čip k čítačke a pokiaľ má objednaný obed, ten mu bude vydaný. Obedy sa na dlh nevydávajú.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné najneskôr ráno do 8:00 hod cez web stránku alebo cez SMS na číslo 0903 531 727. V prvý deň choroby študenta je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné študenta odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet/mobil
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na prihláške vyplňte e-mail a telefón, alebo e-mail a 6 číselný PIN.
Následne na e-mail sú odoslané pokyny pre prístup do stravného účtu cez web.

Strata čipu
Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0903 531 727 a doniesť, alebo zakúpiť si nový čip.

Donášku za zníženú cenu 6.80 € si môžete objednať priamo vo Vašom stravnom účte každý deň do 10:00, platba bude automaticky odpočítaná z Vášho kreditu.

V nastavení si môžete uložiť adresy pre donášku, ktoré vyberiete pri objednávke a v jeden deň tak viete objednať viacero donášok na rôzne adresy.

Kredit môžete naďalej dobíjať bezhotovostne bankovým prevodom, stravnými lístkami, alebo v hotovosti.

Ak si chcete zriadiť svoj stravný účet a platiť bezkontaktne napíšte nám ivanazagibova@gmail.com