Učitelia


Prihlásenie sa na stravovanie - noví stravníci
Prihlášku na stravovanie si vyzdvihnite u vedúcej jedálne, alebo požiadajte o zaslanie na e-mail (je potrebné uviesť školu a meno učiteľa).
Môžete si priniesť vlastnú čipovú kartu ITIC, Eurobus, dochádzkový čip.

Nabíjanie stravovacej kartyStravovacia karta
Kredit na stravovacej karte je možné nabiť:
- v hotovosti v jedálni
- prevodom na účet FIO banka SK44 8330 0000 0000 1111 9090 v ľubovoľnej výške
Pri platbe na účet vždy uvádzajte Váš variabilný symbol uvedený na prihláške, alebo číslo zákazníka na karte. Pri platbe z Revolut uviesť variabilný symbol do okna Referencia.

Platba bude zaevidovaná automaticky po prijatí na účet, nasledujúci pracovný deň po zaplatení zvyčajne v čase 10:00-12:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok), pri platbe z FIO banky je zaevidovaná do niekoľkých minút každý deň aj cez víkend.
Pri platbe z Revolut banky, Litva je zvyčajne pripísaná v rovnaký deň.
Kredit má neobmedzenú platnosť, nikdy Vám neprepadne.

Objednávanie
Stravník si objedná obed deň vopred do 16:00 po prihlásení sa do svojho stravného účtu cez web stránku, alebo na objednávacom termináli. Je možnosť si objednať obedy aj na celý týždeň, podľa zverejneného jedálneho lístka.

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipovej karty, obsluhe predložte kartu, prinesie Vám objednaný obed. Ak nemáte objednaný obed, spolu s objednávkou predložte čipovú kartu.
Obedy sa na dlh nevydávajú.

Odhlasovanie
Odhlásiť objednaný obed je možné najneskôr ráno v aktuálny deň do 8:00 hod cez web stránku alebo cez SMS na číslo 0903 531 727.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet/mobil
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na prihláške vyplňte e-mail a telefón, alebo e-mail a 6 číselný PIN.
Následne na email sú odoslané pokyny pre prístup cez web.

Strata čipu
Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0911 639 790 a doniesť, alebo zakúpiť si nový čip.

Donášku za zníženú cenu 6.30 € si môžete objednať priamo vo Vašom stravnom účte každý deň do 10:00, platba bude automaticky odpočítaná z Vášho kreditu.

V nastavení si môžete uložiť adresy pre donášku, ktoré vyberiete pri objednávke a v jeden deň tak viete objednať viacero donášok na rôzne adresy.

Kredit môžete naďalej dobíjať bezhotovostne bankovým prevodom, stravnými lístkami, alebo v hotovosti.

Ak si chcete zriadiť svoj stravný účet a platiť bezkontaktne napíšte nám ivanazagibova@gmail.com