Študenti SOŠ Technická, Zlatá 311/5Prihlásenie sa na stravovanie
Zápisný lístok na stravovanie si vyzdvihnite osobne na ekonomickom úseku, Ing. Zuzana Václavíková.

Poplatok za obed je 2.10€

Poplatky za režijné náklady
Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vypočítaný podľa počtu dní školského vyučovania 0.40 € za každý deň vyučovania.

Platba za stravu sa platí mesačne vopred, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku, alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom:
na bankový účet FIO banka číslo SK47 8330 0000 0020 0168 5039, mesačne vopred, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol pridelený na prihláške, platba tak bude zapísaná automaticky. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo. Pri platbe z Revolut uviesť variabilný symbol do okna Referencia.

Platba bude zaevidovaná automaticky. Okamžitá SEPA platba je pripísaná do niekoľkých minút po prijatí na účet, obyčajná platba nasledujúci pracovný deň po zaplatení zvyčajne v čase 10:00-12:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok).

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 513/3.

Objednávanie
Stravník si objedná obed deň vopred do 16:00 po prihlásení sa do svojho stravného účtu cez web stránku, alebo na objednávacom termináli na vrátnici. Je možnosť si objednať obedy aj na celý týždeň, podľa zverejneného jedálneho lístka.
Pokiaľ vopred viete, že sa niektoré dni nebudete stravovať odhláste sa. Bude tak správne vypočítaná zálohová platba stravného na celý mesiac.

Študenti pri objednávaní musia dodržať vyhlášku Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre zariadenia školského stravovania a v jednom týždni si môžu objednať:
3 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom (🐷 bravčové, 🐔 hydina, 🐟 rybacie, 🐄 hovädzie)
1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa (🍝 mleté mäso/polomäsité)
1 odľahčovacie jedlá (1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom) (🥞 múčne, 🍕 bezmäsité, 🥦 zeleninové).

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si študent priloží čip k čítačke a pokiaľ má objednaný obed, ten mu bude vydaný. Obedy sa bez objednania a na dlh nevydávajú.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné cez web stránku ráno do 5:00 alebo najneskôr do 8:00 cez SMS na číslo 0903 531 727. V prvý deň choroby študenta je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné študenta odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet/mobil
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na prihláške vyplňte e-mail a telefón, alebo e-mail a 6 číselný PIN.
Následne na e-mail sú odoslané pokyny pre prístup do stravného účtu cez web.

Strata čipu
Stratu čipu, alebo jeho znehodnotenie, vybavíte osobne na ekonomickom úseku, Ing. Zuzana Václavíková.