Základná škola, Kósu-Schoppera 141/22Prihlásenie sa na stravovanie - noví stravníci
Prihlásiť sa na stravovanie je možné osobne u vedúcej jedálne, na adrese Šafárikova 513/3.
Môžete si priniesť vlastnú čipovú kartu ISIC, Eurobus, dochádzkový čip alebo si zakúpite nový čip za 2€.
Po uhradení stravného na september, bude žiak prihlásený na stravovanie.
Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výbere obeda.

Poplatok za obed
1 - 4 ročník 1.50 €
5 - 9 ročník 1.70 €

Poplatky za režijné náklady
Príspevok rodiča na čiastočnú úhradu režijných nákladov vypočítaný podľa počtu dní školského vyučovania 0.30 € za každý deň vyučovania.

Platba za stravu sa platí mesačne vopred, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku, alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom:
na bankový účet FIO banka číslo SK16 8330 0000 0028 0229 6340, mesačne vopred, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol pridelený na prihláške, platba tak bude zapísaná automaticky. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba bude zaevidovaná automaticky po prijatí na účet, nasledujúci pracovný deň po zaplatení zvyčajne v čase 10:00-12:00 (napríklad platba uhradená v pondelok je pripísaná v utorok, platba uhradená v piatok je pripísaná až v pondelok), pri platbe z FIO banky je zaevidovaná do niekoľkých minút každý deň aj cez víkend.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 513/3.

Objednávanie
Po uhradení stravného je automaticky objednaný obed na nasledujúci deň.

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si žiak priloží čip k čítačke a pokiaľ má objednaný obed, ten mu bude vydaný. Obedy sa na dlh nevydávajú.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné deň vopred do 18:00 cez web stránku, alebo najneskôr ráno do 8:00 hod cez SMS na číslo 0903 531 727. V prvý deň choroby žiaka je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné žiaka odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Odhlasovanie obedov cez internet/mobil
Pokiaľ máte záujem o odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na prihláške vyplňte e-mail a telefón, alebo e-mail a 6 číselný PIN.
Následne na e-mail sú odoslané pokyny pre prístup do stravného účtu cez web.

Strata čipu
Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0903 531 727 a doniesť, alebo zakúpiť si nový čip.