Materská škola


Prihlásenie sa na stravovanie
Prihlášky si vyzdvihnite a odovzdajte osobne jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3.

Poplatky za stravu
desiata + obed + olovrant 1.50 €
hmotná núdza 0.50 €
Platba za stravu sa platí mesačne vopred zvyčajne do 25. dňa v mesiaci, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom: na bankový účet číslo SK27 0900 0000 0051 1498 4311, mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00-15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3.

Platba na pošte: mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, podľa pokynov na platbu si vytvorte QR kód aplikáciou by square, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Slovenská pošta ponúka svojim klientom novú službu – možnosť zaplatiť svoje faktúry priamo na pošte, a to prostredníctvom PAY by square kódu

Platba poštovou poukážkou: mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, ústrižok je potrebné odovzdať osobne jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3, prevod poštou trvá aj 7 dní.
Poštový poukaz na účet si vyžiadajte na Vašej pošte a vyplňte podľa lístka s rozpisom platieb. Vždy vyplňte aj Váš variabilný symbol.
Adresu uveďte: Ivana Zagibová - jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3, 048 01 Rožňava