Gymnázium a učitelia


Prihlásenie sa na stravovanie
Prihlášku (nový aj pôvodný stravníci) si príďte vyzdvihnúť osobne u vedúcej jedálne. Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výbere obeda. Nový stravník si zakúpi nový čip za 2€ alebo použitý čip dostane bezplatne a pridelíme mu variabilný symbol pre platby.

Poplatok za stravu 1.60€
Platba za stravu sa platí mesačne vopred zvyčajne do 25. dňa v mesiaci, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom: na bankový účet číslo SK27 0900 0000 0051 1498 4311, mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00-15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3.

Výdaj obedov
Stravník má automaticky objednané menu označené zelenou farbou. Zmenu výberu obeda je potrebné urobiť na web stránke, alebo na objednávacom termináli do 16:00 deň vopred.
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si študent priloží čip k čítačke, pokiaľ je čip nabitý obed bude vydaný. Pokiaľ nie je čip nabitý, obed nebude vydaný. Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0903 531 727, poplatok za čip je 2€.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné deň vopred, najneskôr v aktuálny deň do 8:00 hod cez web stránku, na objednávacom termináli, cez SMS na číslo 0903 531 727 alebo emailom ivanazagibova (zavináč) gmail (bodka) com. V prvý deň choroby študenta je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné študenta odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na odovzdanej prihláške vyplníte email a PIN pre web prístup. Následne na email sú odoslané pokyny pre prístup cez web.