Študenti gymnázia, učitelia


Prihlásenie sa na stravovanie
Prihlášku (nový aj pôvodný stravníci) si príďte vyzdvihnúť osobne u vedúcej jedálne. Vyplnenú prihlášku odovzdáte pri najbližšom výbere obeda. Nový stravník si môže priniesť vlastnú čipovú kartu ISIC, Eurobus alebo dochádzkový čip. Prípadne si zakúpi nový čip za 2€ a pridelíme mu variabilný symbol pre platby.

Poplatok za objednaný obed je 1.60€
Platba za stravu sa platí mesačne vopred, preplatky sú odpočítané nasledujúci mesiac. Pri preplatku môžete platiť aj v neskoršom termíne, ktorý je uvedený na lístku alebo zaslaný v pokynoch na e-mail. Na e-mail je zasielané aj potvrdenie o prijatí platby.

Platba bankovým prevodom: na bankový účet číslo SK27 0900 0000 0051 1498 4311, mesačne vopred, pri platbe vždy uvádzajte Váš variabilný symbol. Platby za súrodencov je potrebné posielať samostatne a jednotlivo.

Platba v hotovosti: osobne od 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:00 jedáleň AKO DOMA, Šafárikova 3.

Objednávanie
Stravník si objedná obed deň vopred do 16:00 po prihlásení sa do svojho stravného účtu cez web stránku, alebo na objednávacom termináli. Je možnosť si objednať obedy aj na celý týždeň, podľa zverejneného jedálneho lístka.

Výdaj obedov
Obedy sa vydávajú len na základe čipov, pri okienku na výdaj obedov si študent priloží čip k čítačke a pokiaľ má objednaný obed, ten mu bude vydaný.
Strata čipu, alebo jeho znehodnotenie, znamená kúpiť si nový čip. Čip má stravník počas celej dochádzky do školskej jedálne, čiže celej školskej dochádzky. Pri strate alebo poškodení je potrebné nahlásiť stratu telefonicky 0911 639 790 a doniesť alebo zakúpiť si nový čip.

Odhlasovanie
Odhlásiť stravu pre chorobu, neprítomnosť v škole je možné najneskôr ráno do 8:00 hod cez web stránku alebo cez SMS na číslo 0911 639 790. V prvý deň choroby študenta je možné obed vybrať do obedára, ostatné dni je potrebné študenta odhlásiť.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

Objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet
Pokiaľ máte záujem o objednávanie a odhlasovanie obedov cez internet, výpis platieb, mesačný prehľad stravovania a nastavenie notifikácií na email zaregistrujte si prístup do Vášho stravného účtu cez internet.
Na odovzdanej prihláške vyplníte email a PIN pre web prístup. Následne na email sú odoslané pokyny pre prístup do stravného účtu cez web.